Codzienny przegląd poluzowania reguł dotyczących koronawirusa
Ostatnia aktualizacja w 24. lutego 2021

Wybierz województwo, aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi dotyczące województwa.
Po wybraniu pytania uzyskuje się przegląd wszystkich lokalnych przepisów.

Nadrenia – Północna Westfalia

pytanie odpowiedź
Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków opieki dziennej? Zestawy pozostają otwarte w ograniczonych operacjach pandemicznych. Liczebność grup zostanie zmniejszona, a liczba godzin opieki nad dziećmi zostanie zmniejszona o 10 godzin na dziecko. Rodzice proszeni są, aby w miarę możliwości opiekowali się dziećmi w domu. Celem jest stopniowe otwieranie od 22 lutego. Proszę sprawdzić w swoich placówkach, być może nie będziesz musiał płacić opłat za opiekę nad dzieckiem w styczniu. Dla pracujących rodziców, którzy z powodu Kity i zamknięcia szkół muszą opiekować się dziećmi (poniżej 12 roku życia) w domu, istnieje tzw. zasiłek chorobowy dla dzieci. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenie wiekowe nie obowiązuje. Każdy rodzic otrzymuje 20 dni na dziecko, a rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują 40 dni na dziecko. Od trzeciego dziecka uprawnienie wzrasta ponownie do 45 dni na rodzica lub 90 dni w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jest to górna granica, nie ma możliwości dalszego wzrostu, nawet jeśli rodzice mają więcej niż troje dzieci. W tym przypadku kasa chorych pokrywa część utraconego wynagrodzenia, ponieważ pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia za te dni. Kwota zwrotu nie odpowiada jednak pełnej płacy netto, lecz jest niższa.
Jakie zasady obowiązują w szkołach podstawowych? Od 22 lutego 2021 r. nauczanie uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej odbywa się w formie naprzemiennego nauczania stacjonarnego i na odległość. Opieka doraźna specjalistów pedagogicznych jest oferowana dla wszystkich klas. Jest on przeznaczony dla uczniów, którzy np. nie są w stanie uczestniczyć w nauczaniu na odległość bez opieki w domu. Sale szkolne mają być oferowane w celu umożliwienia uczestnictwa w kształceniu na odległość. Dla pracujących rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi (poniżej 12 roku życia) w domu z powodu zamknięcia żłobków i szkół, istnieje tzw. zasiłek chorobowy na dziecko. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenie wiekowe nie obowiązuje. Każdy rodzic otrzymuje 20 dni na dziecko, a rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują 40 dni na dziecko. Od trzeciego dziecka uprawnienie wzrasta ponownie do 45 dni na rodzica lub 90 dni w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jest to górna granica, nie ma możliwości dalszego wzrostu, nawet jeśli rodzice mają więcej niż troje dzieci. W tym przypadku kasa chorych pokrywa część utraconego wynagrodzenia, ponieważ pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia za te dni. Kwota zwrotu nie odpowiada jednak pełnej płacy netto, lecz jest niższa.
Jakie zasady obowiązują w szkołach średnich? Kształcenie na odległość będzie nadal oferowane w szkołach średnich, tj. nawet po 22.2. Odstępuje się od obowiązkowej obecności na zajęciach. Dla klas 5 i 6 oferowana jest opieka nadzwyczajna przez specjalistów pedagogów. Jest on przeznaczony dla uczniów, którzy np. nie są w stanie uczestniczyć w nauce na odległość w domu bez osoby towarzyszącej. Osoby, które nie mają w domu możliwości nauki na odległość, mogą skorzystać z oferowanych w tym celu sal szkolnych. Dla studentów ostatniego roku będą obowiązywały specjalne ustalenia. Umożliwione zostaną egzaminy pisemne i egzaminy w klasach I i II oraz w klasach 12 i 13 w gimnazjach zawodowych oraz w klasach maturalnych. Klasy kończące zawodowe szkoły średnie mogą otrzymać na to specjalne zezwolenie i być nauczane w klasach bezpośrednich. Okres obowiązywania tych środków zostanie przedłużony do 14 lutego.
Jakie zasady mają zastosowanie do instytucji edukacyjnych? Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi.
Jakie zasady obowiązują na uniwersytetach i uczelniach nauk stosowanych? Seminaria i wykłady uniwersytetów i szkół wyższych będą odbywać się w formie cyfrowej w semestrze zimowym 2020/2021. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpośrednich seminariów i cyfrowych wykładów, prosimy o kontakt z uniwersytetem/uczelnią.
Jakie są zasady wizyty u lekarza? Należy kontynuować profilaktyczne badania medyczne. W przypadku ostrych objawów chorób układu oddechowego (takich jak nieżyt nosa, kaszel, ból gardła, katar itp.) zdecydowanie zaleca się pobyt w domu. Zwolnienie lekarskie jest czasem możliwe przez Internet, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym przez telefon.
Jakie zasady obowiązują w kontaktach z ludźmi? Od 11 stycznia prywatne zgromadzenia są dozwolone tylko w kręgu własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie jednej osoby spoza tego gospodarstwa. Dzieci wymagające opieki z własnego gospodarstwa domowego nie są liczone, więc można je przyprowadzić. Okres obowiązywania tych środków zostanie przedłużony do dnia 7 marca. Kontakt będzie nadal ograniczony w największym możliwym stopniu. Obowiązek noszenia maski został rozszerzony, wszyscy ludzie muszą nosić nakrycie głowy z ustami i nosem w miejscach publicznie dostępnych. Maski będą również obowiązkowe na zewnątrz w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Handel detaliczny pozostanie zamknięty. Otwarte mogą być tylko sklepy z artykułami codziennego użytku: Sklepy spożywcze, markety, drogerie i apteki, warsztaty samochodowe, banki, urzędy pocztowe i hurtownie. Sklepy i transport publiczny mogą być wprowadzane tylko z maską OP lub FFP2. Jeśli w ciągu 7 dni wystąpi więcej niż 200 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców, stosuje się zasadę 15 km.
Jakie zasady obowiązują w odniesieniu do aktywności sportowej? Obiekty sportowe mogą być ponownie otwarte na zewnątrz, nadal należy przestrzegać ograniczeń w kontaktach.siłownie pozostają zamknięte. Sporty indywidualne mogą być uprawiane pojedynczo, w parach lub z własnym gospodarstwem domowym.
Jakie zasady mają zastosowanie do wydarzeń kulturalnych? Obiekty kulturalne i rekreacyjne pozostają zamknięte, w tym teatry i sale koncertowe, kina, parki rozrywki, baseny i baseny rekreacyjne. Place zabaw są otwarte, należy przestrzegać zasad higieny i odległości.
Jakie zasady dotyczą wizyt w hotelach i restauracjach? Restauracje i kawiarnie muszą pozostać zamknięte, odbierać jedzenie i jeść w domu jest dozwolone. Spożycie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione w okresie od 16 grudnia do 10 stycznia, aby uniknąć tłumów.
Jakie zasady obowiązują w przypadku dużych imprez? Wielkie imprezy kulturalne nie są dozwolone. Obchody na terenie prywatnym lub publicznym nie są dozwolone od 2 listopada, ponieważ należy przestrzegać ograniczeń dotyczących kontaktów. W miarę możliwości należy unikać przebywania w zamkniętych pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu publicznego.
Jakie zasady mają zastosowanie do transportu lokalnego i dalekobieżnego? Noszenie maski medycznej (maska OP lub FFP2) jest obowiązkowe w transporcie publicznym. Jest to konsekwentnie sprawdzane przez organy regulacyjne i w razie potrzeby sankcjonowane. Zaleca się powstrzymanie się od zbędnych przejazdów środkami transportu publicznego.
Jakie zasady obowiązują w szpitalach i domach opieki? Ludzie potrzebujący opieki i chorzy są szczególnie zagrożeni w czasie pandemii. Podejmowane są specjalne środki ochronne w domach dla osób starszych. Maska FFP2 musi być noszona w kontakcie z mieszkańcami domu spokojnej starości i domu opieki oraz w placówkach dla osób niepełnosprawnych. Obowiązkowe badania pracowników przeprowadzane są kilka razy w tygodniu. Wizyty są dozwolone w celu ochrony wrażliwych grup, ale w miarę możliwości powinny być ograniczone do jednej stałej osoby i może być wymagane ujemne badanie koronowe. Przed planowaną wizytą należy sprawdzić w odpowiednich obiektach.
Jakie są zasady odwiedzania miejsc kultu? Usługi związane z kulturą są dozwolone w specjalnych warunkach higienicznych. Należy zachować minimalny odstęp i przez cały czas stosować maski. Śpiewanie kongregacyjne jest zabronione. Jeśli miejsce jest ograniczone, wymagana jest rejestracja. Jeśli impreza ma więcej niż 10 osób, musi być zarejestrowana z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem we właściwym urzędzie ds. porządku publicznego. Nie dotyczy to wspólnot religijnych i ideologicznych, które przedstawiły koncepcję higieny.
Jakie zasady obowiązują w przypadku dzieci z objawami przeziębienia? Dzieci z przeziębieniem i bez dalszych objawów powinny być obserwowane w domu przez 24 godziny, należy poinformować o tym szkołę. Jeśli objawy ulegną poprawie i nie wystąpią żadne dodatkowe objawy, dziecko może wrócić do szkoły. W przypadku braku poprawy i wystąpienia dodatkowych objawów należy skontaktować się ze szkołą i lekarzem.