Codzienny przegląd poluzowania reguł dotyczących koronawirusa
Ostatnia aktualizacja w 27. października 2020

Wybierz województwo, aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi dotyczące województwa.
Po wybraniu pytania uzyskuje się przegląd wszystkich lokalnych przepisów.

Brema

pytanie odpowiedź
Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków opieki dziennej? W ośrodkach opieki dziennej wszystkie dzieci mają być objęte opieką w ograniczonym, regularnym trybie. Do 60 dzieci może przebywać w całodziennej opiece.
Jakie zasady obowiązują w szkołach podstawowych? W nowym roku szkolnym regularna działalność jest ograniczona. W tej chwili są to wakacje jesienne. Plan jest taki, aby "zespoły klasowe były tak stałe, jak to możliwe". Nie ma planów wprowadzenia obowiązkowych masek w szkołach podstawowych, ale same szkoły o tym zadecydują. Grupy ponadklasowe mogą być tworzone z maksymalnie 120 uczniami, np. w czasie przerw lub podczas całodziennej opieki.
Jakie zasady obowiązują w szkołach średnich? W nowym roku szkolnym regularna działalność jest ograniczona. W tej chwili są to wakacje jesienne. Plan jest taki, aby "zespoły klasowe były tak stałe, jak to możliwe". Na początku roku szkolnego, szkoły średnie będą zobowiązane do noszenia masek, które będą obowiązkowe w budynku, ale nie w klasie.
Jakie zasady mają zastosowanie do instytucji edukacyjnych? Imprezy mogą odbywać się w ośrodkach kształcenia dorosłych, instytucjach kształcenia dorosłych i innych publicznych lub prywatnych instytucjach kształcenia wstępnego, dalszego i ustawicznego.
Jakie zasady obowiązują na uniwersytetach i uczelniach nauk stosowanych? W semestrze zimowym 2020/2021 wykłady na uczelniach wyższych i uniwersytetach nauk stosowanych rozpoczną się jednolicie 1 listopada 2020 roku. Więcej informacji na temat udziału w seminariach i wykładach cyfrowych można uzyskać na swojej uczelni/kolegium.
Jakie są zasady wizyty u lekarza? W czasie kryzysu koronnego zaleca się również przeprowadzanie badań przesiewowych.
Jakie zasady obowiązują w kontaktach z ludźmi? Obecnie maksymalnie pięć osób może spotkać się publicznie bez minimalnego dystansu, ponieważ Brema jest uważana za obszar ryzyka korony. Maksymalnie dziesięć osób może się tam spotkać na prywatnych spotkaniach i uroczystościach.
Jakie zasady obowiązują w odniesieniu do aktywności sportowej? Kluby sportowe mogą trenować ponownie. Baseny na wolnym powietrzu mogą być otwarte. Dozwolone są również sporty mało kontaktowe, takie jak jogging, wioślarstwo, tenis lub golf.
Jakie zasady mają zastosowanie do wydarzeń kulturalnych? Kina, teatry, opery i sale koncertowe mogą być otwierane przy ograniczonej liczbie zwiedzających. Ze względu na wysoką wartość współczynnika zachorowalności na korony, wszystkie imprezy w mieście Brema, w którym podawany jest alkohol, muszą być ograniczone do maksymalnie dziesięciu uczestników. W przypadku imprez, takich jak przedstawienia teatralne lub odczyty, bez podawania alkoholu, limit wynosi 100 uczestników.
Jakie zasady dotyczą wizyt w hotelach i restauracjach? Możliwe są wizyty w restauracjach i pubach. Jest czas zamknięcia gastronomii i zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 23.00 do 6.00. Hotele i mieszkania wakacyjne mogą być otwierane.
Jakie zasady obowiązują w przypadku dużych imprez? Duże imprezy, takie jak plener czy targi, zostały przerwane. Miasto Brema jest uważane za obszar ryzyka. Na prywatne spotkania i uroczystości może zebrać się maksymalnie dziesięć osób. Senat zaleca, aby w uroczystościach uczestniczyły tylko osoby z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.
Jakie zasady mają zastosowanie do transportu lokalnego i dalekobieżnego? W ruchu lokalnym i dalekobieżnym obowiązkowe jest noszenie nakrycia ust i nosa.
Jakie zasady obowiązują w szpitalach i domach opieki? Domy i szpitale są ponownie otwarte dla zwiedzających.
Jakie są zasady odwiedzania miejsc kultu? Spotkania w kościołach, meczetach i innych miejscach kultu są ponownie możliwe.
Jakie zasady obowiązują w przypadku dzieci z objawami przeziębienia? Dzieci z gorączką powyżej 38 stopni, ciężkim kaszlem i objawami grypy muszą pozostać w domu. Następnie zaleca się kontakt z pediatrą. Jak tylko dziecko będzie wolne od objawów przez 24 godziny, może wrócić do przedszkola/szkoły. Dzieci z prostym przeziębieniem i sporadycznym kaszlem mogą nadal uczęszczać do świetlicy/szkoły.