Codzienny przegląd poluzowania reguł dotyczących koronawirusa
Ostatnia aktualizacja w 26. maja 2021

Wybierz województwo, aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi dotyczące województwa.
Po wybraniu pytania uzyskuje się przegląd wszystkich lokalnych przepisów.

Jakie zasady mają zastosowanie do instytucji edukacyjnych?

województwo odpowiedź
Badenia-Wirtembergia Proszę odnieść się do strony głównej danej instytucji edukacyjnej.
Bawaria Instytucje edukacyjne, szkoleniowe i dokształcające mogą nauczać tylko przez Internet.
Berlin W ośrodkach kształcenia dorosłych i innych placówkach kształcenia ogólnego dorosłych, jak również w szkołach muzycznych, młodzieżowych szkołach artystycznych, młodzieżowych szkołach ruchu drogowego, szkołach ogrodniczych i samodzielnych placówkach w rozumieniu ustawy szkolnej nie może odbywać się nauczanie bezpośrednie
Brandenburgia Kursy bezpośrednie w instytucjach edukacyjnych, szkoleniowych i dokształcających mogą odbywać się z udziałem maksymalnie pięciu osób. W razie potrzeby egzaminy mogą odbywać się również z udziałem większej liczby osób.
Brema W ośrodkach kształcenia dorosłych, placówkach kształcenia dorosłych i innych publicznych lub prywatnych instytucjach edukacyjnych, dokształcania i szkoleniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny, mogą odbywać się spotkania bezpośrednie, o ile 7-dniowa wartość współczynnika zachorowalności nie przekracza 200 na 100.000 mieszkańców.
Hamburg Kwalifikacje zawodowe są możliwe do uzyskania ponownie w klasie pod pewnymi warunkami. O aktualny status prosimy pytać bezpośrednio dostawcę.
Hesja Proszę sprawdzić w swoich instytucjach edukacyjnych.
Meklemburgia – Pomorze Przednie Proszę sprawdzić w swojej instytucji edukacyjnej.
Dolna Saksonia Informacje na temat warunków w instytucjach kształcenia dorosłych znajdują się na odpowiednich stronach internetowych.
Nadrenia – Północna Westfalia Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi.
Nadrenia – Palatynat Proszę odnieść się do strony głównej danej instytucji edukacyjnej.
Saara Proszę odnieść się do strony internetowej danego dostawcy.
Saksonia Proszę odnieść się do strony internetowej swojej instytucji edukacyjnej.
Saksonia – Anhalt Proszę odnieść się do strony internetowej swojej instytucji edukacyjnej.
Szlezwik – Holsztyn Proszę odnieść się do strony głównej danej instytucji edukacyjnej.
Turyngia Instytucje pozaszkolnego kształcenia i szkolenia zawodowego wstępnego, ustawicznego i doskonalenia zawodowego są zamknięte dla zajęć w klasie i działań szkoleniowych w formie bezpośredniej i dla publiczności. Jednakże te pozaszkolne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego wstępnego, ustawicznego i doskonalenia zawodowego mogą prowadzić kursy i środki kształcenia i szkolenia zawodowego w formie bezpośredniej, o ile są one niezbędne w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz przekwalifikowaniu zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym lub kodeksem rzemiosła w celu zapewnienia kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach umów o kształcenie ustawiczne oraz w celu przygotowania i przeprowadzania egzaminów pośrednich i końcowych. W przypadku dalszego i ustawicznego kształcenia zawodowego prowadzącego do uzyskania uznanych kwalifikacji oraz w przypadku technicznych i specjalistycznych egzaminów opartych na państwowych wymaganiach dotyczących wykonywania zawodu, zdanie 1 stosuje się odpowiednio do kursów i środków służących przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich egzaminów. Dopuszcza się zakwaterowanie w szkole z internatem i hostelu wymagane do realizacji kursów i działań zgodnie ze zdaniami 1 i 2"